Usage Statistics for www.oe8ydq.com

Summary Period: February 2015
Generated 20-Feb-2016 03:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2015
Total Hits 17568
Total Files 15777
Total Pages 15929
Total Visits 4699
Total KBytes 906250
Total Unique Sites 2180
Total Unique URLs 126
Total Unique Referrers 954
Total Unique User Agents 512
. Avg Max
Hits per Hour 26 148
Hits per Day 627 1074
Files per Day 563 1012
Pages per Day 568 982
Sites per Day 77 191
Visits per Day 167 240
KBytes per Day 32366 65617
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.81% 15777
Code 206 - Partial Content 1.18% 207
Code 301 - Moved Permanently 0.10% 17
Code 302 - Found 1.98% 347
Code 304 - Not Modified 0.66% 116
Code 400 - Bad Request 0.06% 10
Code 404 - Not Found 6.23% 1094

Daily usage for February 2015

Daily Statistics for February 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 137 0.78% 91 0.58% 100 0.63% 75 1.60% 70 3.21% 3255 0.36%
2 260 1.48% 218 1.38% 185 1.16% 70 1.49% 45 2.06% 9893 1.09%
3 195 1.11% 156 0.99% 154 0.97% 64 1.36% 51 2.34% 5254 0.58%
4 394 2.24% 349 2.21% 342 2.15% 101 2.15% 69 3.17% 23873 2.63%
5 387 2.20% 316 2.00% 319 2.00% 117 2.49% 58 2.66% 18194 2.01%
6 546 3.11% 469 2.97% 473 2.97% 174 3.70% 100 4.59% 27626 3.05%
7 475 2.70% 412 2.61% 423 2.66% 147 3.13% 99 4.54% 18196 2.01%
8 544 3.10% 489 3.10% 482 3.03% 181 3.85% 106 4.86% 21500 2.37%
9 540 3.07% 474 3.00% 479 3.01% 174 3.70% 124 5.69% 18783 2.07%
10 432 2.46% 395 2.50% 394 2.47% 157 3.34% 122 5.60% 13987 1.54%
11 541 3.08% 492 3.12% 511 3.21% 240 5.11% 189 8.67% 20279 2.24%
12 764 4.35% 579 3.67% 596 3.74% 187 3.98% 151 6.93% 23170 2.56%
13 554 3.15% 494 3.13% 506 3.18% 210 4.47% 152 6.97% 24401 2.69%
14 719 4.09% 671 4.25% 634 3.98% 216 4.60% 175 8.03% 34365 3.79%
15 732 4.17% 694 4.40% 668 4.19% 237 5.04% 159 7.29% 33945 3.75%
16 644 3.67% 615 3.90% 621 3.90% 206 4.38% 133 6.10% 30288 3.34%
17 406 2.31% 368 2.33% 366 2.30% 210 4.47% 191 8.76% 14467 1.60%
18 843 4.80% 789 5.00% 804 5.05% 226 4.81% 173 7.94% 29638 3.27%
19 752 4.28% 693 4.39% 675 4.24% 238 5.06% 157 7.20% 27750 3.06%
20 883 5.03% 841 5.33% 846 5.31% 186 3.96% 131 6.01% 53832 5.94%
21 851 4.84% 807 5.12% 796 5.00% 135 2.87% 99 4.54% 65617 7.24%
22 803 4.57% 750 4.75% 736 4.62% 151 3.21% 131 6.01% 59182 6.53%
23 791 4.50% 719 4.56% 729 4.58% 140 2.98% 101 4.63% 57498 6.34%
24 959 5.46% 893 5.66% 917 5.76% 189 4.02% 131 6.01% 51573 5.69%
25 1074 6.11% 1012 6.41% 982 6.16% 220 4.68% 182 8.35% 56404 6.22%
26 709 4.04% 625 3.96% 661 4.15% 203 4.32% 154 7.06% 49654 5.48%
27 763 4.34% 650 4.12% 717 4.50% 135 2.87% 104 4.77% 49205 5.43%
28 870 4.95% 716 4.54% 813 5.10% 147 3.13% 101 4.63% 64420 7.11%

Hourly usage for February 2015

Hourly Statistics for February 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 730 4.16% 22 641 4.06% 23 670 4.21% 1427 39963 4.41%
1 23 665 3.79% 21 592 3.75% 21 614 3.85% 1255 35152 3.88%
2 26 743 4.23% 23 668 4.23% 23 652 4.09% 1360 38070 4.20%
3 25 723 4.12% 23 655 4.15% 23 666 4.18% 1349 37770 4.17%
4 23 655 3.73% 20 578 3.66% 21 600 3.77% 1237 34644 3.82%
5 24 672 3.83% 21 607 3.85% 21 608 3.82% 1218 34114 3.76%
6 26 744 4.23% 24 691 4.38% 24 699 4.39% 1335 37382 4.12%
7 25 711 4.05% 22 638 4.04% 22 623 3.91% 1189 33292 3.67%
8 31 876 4.99% 25 714 4.53% 28 811 5.09% 1383 38734 4.27%
9 28 799 4.55% 25 713 4.52% 25 726 4.56% 1348 37745 4.16%
10 28 788 4.49% 25 718 4.55% 25 727 4.56% 1430 40048 4.42%
11 27 773 4.40% 25 703 4.46% 25 709 4.45% 1335 37383 4.12%
12 27 764 4.35% 24 694 4.40% 25 703 4.41% 1392 38968 4.30%
13 25 713 4.06% 24 673 4.27% 24 685 4.30% 1457 40793 4.50%
14 25 722 4.11% 23 656 4.16% 23 671 4.21% 1348 37738 4.16%
15 27 782 4.45% 24 674 4.27% 22 637 4.00% 1345 37660 4.16%
16 29 817 4.65% 25 710 4.50% 24 699 4.39% 1376 38532 4.25%
17 27 772 4.39% 25 716 4.54% 24 672 4.22% 1581 44271 4.89%
18 23 667 3.80% 21 598 3.79% 22 618 3.88% 1325 37111 4.09%
19 23 657 3.74% 21 614 3.89% 21 598 3.75% 1397 39125 4.32%
20 23 671 3.82% 21 607 3.85% 22 641 4.02% 1278 35783 3.95%
21 23 645 3.67% 21 598 3.79% 21 597 3.75% 1316 36843 4.07%
22 25 705 4.01% 21 614 3.89% 22 633 3.97% 1296 36274 4.00%
23 27 774 4.41% 25 705 4.47% 23 670 4.21% 1388 38855 4.29%

Top 30 of 126 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4988 28.39% 535713 59.11% /stats/usage_201502.html
2 4812 27.39% 46219 5.10% /stats/
3 2505 14.26% 2646 0.29% /
4 1241 7.06% 135919 15.00% /stats/usage_201405.html
5 785 4.47% 86329 9.53% /stats/usage_201308.html
6 178 1.01% 19530 2.15% /stats/usage_201501.html
7 108 0.61% 25 0.00% /icons/unknown.gif
8 108 0.61% 11933 1.32% /stats/usage_201409.html
9 107 0.61% 23 0.00% /icons/folder.gif
10 105 0.60% 15 0.00% /icons/blank.gif
11 90 0.51% 9500 1.05% /stats/usage_201402.html
12 69 0.39% 1 0.00% /_.htaccess
13 60 0.34% 20 0.00% /_.htaccess_pre_sperre
14 38 0.22% 106 0.01% /stats/usage.png
15 30 0.17% 3338 0.37% /stats/usage_201408.html
16 29 0.17% 3150 0.35% /stats/usage_201403.html
17 27 0.15% 2945 0.32% /stats/usage_201404.html
18 25 0.14% 2614 0.29% /stats/usage_201306.html
19 25 0.14% 2726 0.30% /stats/usage_201406.html
20 25 0.14% 2867 0.32% /stats/usage_201412.html
21 24 0.14% 2648 0.29% /stats/usage_201407.html
22 23 0.13% 2632 0.29% /stats/usage_201206.html
23 23 0.13% 2417 0.27% /stats/usage_201207.html
24 23 0.13% 2629 0.29% /stats/usage_201411.html
25 22 0.13% 2529 0.28% /stats/usage_201410.html
26 21 0.12% 2282 0.25% /stats/usage_201309.html
27 19 0.11% 2080 0.23% /stats/usage_201307.html
28 18 0.10% 1721 0.19% /stats/usage_201210.html
29 18 0.10% 1952 0.22% /stats/usage_201305.html
30 17 0.10% 1690 0.19% /stats/usage_201303.html

Top 10 of 126 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4988 28.39% 535713 59.11% /stats/usage_201502.html
2 1241 7.06% 135919 15.00% /stats/usage_201405.html
3 785 4.47% 86329 9.53% /stats/usage_201308.html
4 4812 27.39% 46219 5.10% /stats/
5 178 1.01% 19530 2.15% /stats/usage_201501.html
6 108 0.61% 11933 1.32% /stats/usage_201409.html
7 90 0.51% 9500 1.05% /stats/usage_201402.html
8 30 0.17% 3338 0.37% /stats/usage_201408.html
9 29 0.17% 3150 0.35% /stats/usage_201403.html
10 27 0.15% 2945 0.32% /stats/usage_201404.html

Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2505 14.26% 1317 29.25% /
2 4988 28.39% 1290 28.65% /stats/usage_201502.html
3 4812 27.39% 835 18.55% /stats/
4 785 4.47% 329 7.31% /stats/usage_201308.html
5 1241 7.06% 280 6.22% /stats/usage_201405.html
6 178 1.01% 105 2.33% /stats/usage_201501.html
7 108 0.61% 83 1.84% /stats/usage_201409.html
8 90 0.51% 79 1.75% /stats/usage_201402.html
9 25 0.14% 16 0.36% /stats/usage_201306.html
10 23 0.13% 13 0.29% /stats/usage_201206.html

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4988 28.39% 1290 28.76% /stats/usage_201502.html
2 2505 14.26% 1287 28.69% /
3 4812 27.39% 935 20.84% /stats/
4 1241 7.06% 279 6.22% /stats/usage_201405.html
5 785 4.47% 235 5.24% /stats/usage_201308.html
6 178 1.01% 106 2.36% /stats/usage_201501.html
7 108 0.61% 83 1.85% /stats/usage_201409.html
8 90 0.51% 81 1.81% /stats/usage_201402.html
9 23 0.13% 13 0.29% /stats/usage_201206.html
10 25 0.14% 13 0.29% /stats/usage_201306.html

Top 30 of 954 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3189 18.15% - (Direct Request)
2 1310 7.46% http://seogf.biz
3 796 4.53% http://mormarkets.com/center.php
4 732 4.17% http://mormarkets.com/dent.php
5 728 4.14% http://mormarkets.com/
6 700 3.98% http://mormarkets.com/smile.php
7 605 3.44% http://modnaya-stylnaya.blogspot.com
8 532 3.03% http://stroykavip.com/
9 518 2.95% http://vk.com/podarokna14fevralya
10 437 2.49% http://medded.ru/
11 404 2.30% http://beste.zblogs.de
12 348 1.98% http://chat-ruletka.net
13 312 1.78% http://anabolika-kaufen.zblogs.de
14 212 1.21% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
15 205 1.17% http://chat-ruletka.net/chatroulette-russia
16 169 0.96% http://www.bigzon.com
17 161 0.92% https://www.google.com/search
18 160 0.91% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
19 159 0.91% http://bestdiets.xyz/
20 156 0.89% http://bikini.sale24.ovh/
21 107 0.61% http://www.gorodservis.ru
22 101 0.57% https://vk.com/kuponiebay
23 98 0.56% https://vk.com/promokodinext
24 95 0.54% http://vk.com/promokodiyoox
25 94 0.54% http://vk.com/promokodibonprix
26 87 0.50% http://vk.com/promokodistolplit
27 86 0.49% http://chaoscoder.com
28 80 0.46% http://vk.com/promokodibiglion
29 80 0.46% http://vk.com/promokodiozon
30 79 0.45% https://vk.com/promokodienter

Top 20 of 169 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 0.59% akvagrim-msk.ru/bratislavskaya.html
2 1 0.59% akvagrim-msk.ru/izmaylovskiy-park.html
3 1 0.59% akvagrim-msk.ru/komsomolskaya.html
4 1 0.59% akvagrim-msk.ru/kozhuhovskaya.html
5 1 0.59% akvagrim-msk.ru/reutov.html
6 1 0.59% http://akvagrim-msk.ru/goroda-obsluzhivaniya.html
7 1 0.59% http://akvagrim-msk.ru/kahovskaya.html
8 1 0.59% http://blogdark.ru/anal-pervyj-raz-video
9 1 0.59% http://blogdark.ru/besplatno-seks-protiv-voli
10 1 0.59% http://blogdark.ru/besplatnoe-porno-video-iznosilovanij-novinki
11 1 0.59% http://blogdark.ru/ceks-mama-i-sinok
12 1 0.59% http://blogdark.ru/domashnee-porno-lyubiteli-seks-na-prirode-porno-rolik
13 1 0.59% http://blogdark.ru/druzhok-sinti-traxaet-eyo-v-popu
14 1 0.59% http://blogdark.ru/erotika-sin-y-mat-sekis
15 1 0.59% http://blogdark.ru/golymi-devushkami-izdevayutsya-klizmoj-vo-vremya-nasilnogo-seksa
16 1 0.59% http://blogdark.ru/iznasilovali-za-to-chto-podglyadyvala
17 1 0.59% http://blogdark.ru/mabilnoe-onlayn-porno
18 1 0.59% http://blogdark.ru/mamku-ebut-vo-vse-shheli
19 1 0.59% http://blogdark.ru/paren-lizhet-devushke-nogi
20 1 0.59% http://blogdark.ru/parnuxi

Top 15 of 512 Total User Agents
# Hits User Agent
1 408 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
2 397 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
3 396 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
4 391 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
5 388 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
6 387 2.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
7 381 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
8 381 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
9 379 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 Safari/537.36
10 376 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 375 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
12 374 2.13% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
13 372 2.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53
14 371 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36 OPR/26.0.1656.24
15 367 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0

Usage by Country for February 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 17568 100.00% 15984 101.31% 906250 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21