Usage Statistics for www.oe8ydq.com

Summary Period: May 2015
Generated 20-Feb-2016 03:40 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2015
Total Hits 12396
Total Files 9657
Total Pages 10973
Total Visits 4150
Total KBytes 317956
Total Unique Sites 1375
Total Unique URLs 123
Total Unique Referrers 1735
Total Unique User Agents 615
. Avg Max
Hits per Hour 16 134
Hits per Day 399 622
Files per Day 311 496
Pages per Day 353 548
Sites per Day 44 108
Visits per Day 133 183
KBytes per Day 10257 22492
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.90% 9657
Code 206 - Partial Content 4.14% 513
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 11
Code 302 - Found 4.29% 532
Code 304 - Not Modified 1.14% 141
Code 404 - Not Found 12.42% 1540
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 2

Daily usage for May 2015

Daily Statistics for May 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 448 3.61% 379 3.92% 409 3.73% 183 4.41% 80 5.82% 17232 5.42%
2 339 2.73% 304 3.15% 309 2.82% 140 3.37% 57 4.15% 10717 3.37%
3 366 2.95% 271 2.81% 340 3.10% 156 3.76% 57 4.15% 12161 3.82%
4 550 4.44% 450 4.66% 467 4.26% 130 3.13% 68 4.95% 22492 7.07%
5 504 4.07% 384 3.98% 475 4.33% 153 3.69% 59 4.29% 16429 5.17%
6 469 3.78% 410 4.25% 445 4.06% 163 3.93% 68 4.95% 10669 3.36%
7 445 3.59% 312 3.23% 387 3.53% 183 4.41% 108 7.85% 12448 3.91%
8 579 4.67% 484 5.01% 542 4.94% 173 4.17% 91 6.62% 16397 5.16%
9 426 3.44% 357 3.70% 395 3.60% 182 4.39% 80 5.82% 13242 4.16%
10 443 3.57% 377 3.90% 412 3.75% 131 3.16% 67 4.87% 16304 5.13%
11 406 3.28% 342 3.54% 340 3.10% 97 2.34% 68 4.95% 13948 4.39%
12 531 4.28% 370 3.83% 478 4.36% 158 3.81% 86 6.25% 11500 3.62%
13 575 4.64% 444 4.60% 470 4.28% 159 3.83% 86 6.25% 14425 4.54%
14 622 5.02% 427 4.42% 520 4.74% 144 3.47% 104 7.56% 15509 4.88%
15 469 3.78% 319 3.30% 408 3.72% 131 3.16% 79 5.75% 6159 1.94%
16 482 3.89% 328 3.40% 440 4.01% 136 3.28% 83 6.04% 10573 3.33%
17 326 2.63% 230 2.38% 281 2.56% 112 2.70% 85 6.18% 6841 2.15%
18 597 4.82% 496 5.14% 548 4.99% 183 4.41% 102 7.42% 12572 3.95%
19 509 4.11% 451 4.67% 469 4.27% 161 3.88% 68 4.95% 6087 1.91%
20 347 2.80% 287 2.97% 308 2.81% 105 2.53% 58 4.22% 4961 1.56%
21 407 3.28% 346 3.58% 370 3.37% 143 3.45% 65 4.73% 5628 1.77%
22 255 2.06% 218 2.26% 224 2.04% 118 2.84% 65 4.73% 4060 1.28%
23 273 2.20% 245 2.54% 232 2.11% 106 2.55% 43 3.13% 7258 2.28%
24 324 2.61% 230 2.38% 290 2.64% 107 2.58% 64 4.65% 8061 2.54%
25 278 2.24% 211 2.18% 253 2.31% 137 3.30% 69 5.02% 4726 1.49%
26 299 2.41% 223 2.31% 256 2.33% 123 2.96% 67 4.87% 4659 1.47%
27 373 3.01% 252 2.61% 272 2.48% 152 3.66% 85 6.18% 12300 3.87%
28 139 1.12% 102 1.06% 111 1.01% 81 1.95% 52 3.78% 3526 1.11%
29 159 1.28% 111 1.15% 136 1.24% 82 1.98% 59 4.29% 4564 1.44%
30 185 1.49% 139 1.44% 158 1.44% 83 2.00% 49 3.56% 5333 1.68%
31 271 2.19% 158 1.64% 228 2.08% 80 1.93% 81 5.89% 7175 2.26%

Hourly usage for May 2015

Hourly Statistics for May 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 492 3.97% 12 394 4.08% 14 456 4.16% 408 12642 3.98%
1 15 480 3.87% 12 372 3.85% 14 443 4.04% 401 12440 3.91%
2 16 526 4.24% 11 366 3.79% 13 421 3.84% 411 12735 4.01%
3 19 595 4.80% 14 453 4.69% 18 559 5.09% 589 18253 5.74%
4 16 502 4.05% 12 388 4.02% 14 434 3.96% 438 13576 4.27%
5 13 415 3.35% 10 328 3.40% 12 378 3.44% 346 10725 3.37%
6 14 454 3.66% 11 351 3.63% 13 415 3.78% 406 12594 3.96%
7 14 443 3.57% 12 375 3.88% 13 407 3.71% 356 11028 3.47%
8 13 423 3.41% 10 337 3.49% 12 381 3.47% 370 11485 3.61%
9 14 450 3.63% 12 374 3.87% 13 403 3.67% 382 11829 3.72%
10 15 479 3.86% 13 405 4.19% 13 433 3.95% 457 14174 4.46%
11 16 502 4.05% 11 370 3.83% 14 441 4.02% 402 12461 3.92%
12 18 578 4.66% 14 454 4.70% 16 516 4.70% 457 14181 4.46%
13 18 573 4.62% 14 464 4.80% 15 469 4.27% 532 16495 5.19%
14 14 441 3.56% 11 366 3.79% 13 408 3.72% 387 11982 3.77%
15 16 514 4.15% 12 380 3.93% 14 447 4.07% 355 11020 3.47%
16 16 520 4.19% 12 375 3.88% 14 455 4.15% 382 11856 3.73%
17 19 601 4.85% 15 487 5.04% 16 496 4.52% 566 17540 5.52%
18 15 492 3.97% 12 396 4.10% 14 434 3.96% 337 10432 3.28%
19 17 537 4.33% 14 450 4.66% 15 470 4.28% 470 14576 4.58%
20 19 597 4.82% 14 456 4.72% 16 502 4.57% 456 14136 4.45%
21 18 588 4.74% 15 478 4.95% 17 545 4.97% 450 13939 4.38%
22 17 551 4.44% 13 406 4.20% 16 502 4.57% 408 12647 3.98%
23 20 643 5.19% 13 432 4.47% 18 558 5.09% 491 15210 4.78%

Top 30 of 123 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4630 37.35% 41435 13.03% /stats/
2 2402 19.38% 2350 0.74% /
3 865 6.98% 95028 29.89% /stats/usage_201308.html
4 556 4.49% 54715 17.21% /stats/usage_201505.html
5 107 0.86% 11509 3.62% /stats/usage_201405.html
6 102 0.82% 24 0.01% /icons/unknown.gif
7 98 0.79% 14 0.00% /icons/blank.gif
8 98 0.79% 21 0.01% /icons/folder.gif
9 80 0.65% 9143 2.88% /stats/usage_201504.html
10 75 0.61% 8020 2.52% /stats/usage_201401.html
11 70 0.56% 8016 2.52% /stats/usage_201503.html
12 63 0.51% 6850 2.15% /stats/usage_201409.html
13 54 0.44% 1 0.00% /_.htaccess
14 54 0.44% 18 0.01% /_.htaccess_pre_sperre
15 53 0.43% 5343 1.68% /stats/usage_201406.html
16 51 0.41% 5636 1.77% /stats/usage_201502.html
17 47 0.38% 4792 1.51% /stats/usage_201306.html
18 47 0.38% 5157 1.62% /stats/usage_201501.html
19 45 0.36% 5144 1.62% /stats/usage_201411.html
20 37 0.30% 3652 1.15% /stats/usage_201209.html
21 33 0.27% 3310 1.04% /stats/usage_201407.html
22 32 0.26% 2989 0.94% /stats/usage_201402.html
23 31 0.25% 86 0.03% /stats/usage.png
24 31 0.25% 3115 0.98% /stats/usage_201408.html
25 28 0.23% 2874 0.90% /stats/usage_201410.html
26 28 0.23% 2982 0.94% /stats/usage_201412.html
27 27 0.22% 2517 0.79% /stats/usage_201307.html
28 26 0.21% 2762 0.87% /stats/usage_201207.html
29 26 0.21% 2640 0.83% /stats/usage_201210.html
30 26 0.21% 2323 0.73% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 123 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 865 6.98% 95028 29.89% /stats/usage_201308.html
2 556 4.49% 54715 17.21% /stats/usage_201505.html
3 4630 37.35% 41435 13.03% /stats/
4 107 0.86% 11509 3.62% /stats/usage_201405.html
5 80 0.65% 9143 2.88% /stats/usage_201504.html
6 75 0.61% 8020 2.52% /stats/usage_201401.html
7 70 0.56% 8016 2.52% /stats/usage_201503.html
8 63 0.51% 6850 2.15% /stats/usage_201409.html
9 51 0.41% 5636 1.77% /stats/usage_201502.html
10 53 0.43% 5343 1.68% /stats/usage_201406.html

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4630 37.35% 1336 34.36% /stats/
2 2402 19.38% 1275 32.79% /
3 865 6.98% 447 11.50% /stats/usage_201308.html
4 556 4.49% 277 7.12% /stats/usage_201505.html
5 107 0.86% 82 2.11% /stats/usage_201405.html
6 47 0.38% 32 0.82% /stats/usage_201306.html
7 63 0.51% 30 0.77% /stats/usage_201409.html
8 53 0.43% 28 0.72% /stats/usage_201406.html
9 80 0.65% 23 0.59% /stats/usage_201504.html
10 32 0.26% 21 0.54% /stats/usage_201402.html

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4630 37.35% 1369 36.38% /stats/
2 2402 19.38% 1263 33.56% /
3 865 6.98% 316 8.40% /stats/usage_201308.html
4 556 4.49% 261 6.94% /stats/usage_201505.html
5 107 0.86% 83 2.21% /stats/usage_201405.html
6 47 0.38% 32 0.85% /stats/usage_201306.html
7 63 0.51% 32 0.85% /stats/usage_201409.html
8 53 0.43% 29 0.77% /stats/usage_201406.html
9 32 0.26% 22 0.58% /stats/usage_201402.html
10 75 0.61% 20 0.53% /stats/usage_201401.html

Top 30 of 1735 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3438 27.73% - (Direct Request)
2 640 5.16% http://helppc-23.com/
3 619 4.99% http://vk.com/trehkolesnie_samokati_kupit
4 443 3.57% http://vipremontdom.ru/
5 360 2.90% http://runetki.xyz
6 192 1.55% http://www.gorodservis.ru
7 181 1.46% https://www.google.com/search
8 121 0.98% http://www.boxfon.ru
9 120 0.97% http://online-canadian-pharmacy.tk
10 117 0.94% http://www.bigzon.com
11 114 0.92% http://hotflirt.ru
12 113 0.91% http://www.prepaid-international-phone-card.com
13 101 0.81% http://promishlennaya-zona.ru
14 100 0.81% http://vwsihnkagffff3osova.com
15 88 0.71% http://www.tv-ua.ru/audio-pozdravleniya/
16 70 0.56% http://google.com
17 66 0.53% http://oe8ydq.com
18 66 0.53% https://vk.com/svjaznojotzyvy
19 63 0.51% http://best-seo-offer.com/try.php
20 55 0.44% http://levitra-365.com
21 54 0.44% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
22 53 0.43% http://xanaxpills.com
23 47 0.38% http://buyedpills2015.com
24 44 0.35% http://buttons-for-your-website.com
25 44 0.35% http://www.tiprus.com/
26 43 0.35% http://online8pharmacy.com
27 42 0.34% http://cheapaccutanepills.com
28 41 0.33% http://buyanessaysonline.com
29 40 0.32% http://clomid365.com
30 40 0.32% http://imp-mebeli.ru/

Top 20 of 163 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 2.20% http://blogdark.ru/www-sex-iznasilovat
2 3 1.65% http://blogdark.ru/zhenshhiny-prinuzhdayut-muzhchin-lizat-pisku
3 3 1.65% http://hot-24.ru/fotomodeli-po-amerikanski-porno
4 3 1.65% http://hot-24.ru/xudozhestvennye-porno-filmy-s-russkim-perevodom-smotret-onlajn
5 2 1.10% http://asadv.ru/uchilka-xodit-bez-trusov
6 2 1.10% http://b-gs.ru/gig-pornoru-po-russki-krasivyj-seks
7 2 1.10% http://b7i.ru/chika-sdelala-glubokij-fisting-starushke
8 2 1.10% http://blogdark.ru/maladaya-mama-savratila-syna-parnuxa-ruskaya-onlain
9 2 1.10% http://hot-24.ru/smotret-gigporno-transy-gruppovuxa
10 2 1.10% http://likenews24.ru/okej-google-najdi-mne-porno-video-posmotret-besplatno
11 2 1.10% http://newpornotube.ru/www-vuku-ru-porno-sajt
12 2 1.10% http://picsmile.ru/otec-i-syn-nasilna-ebut-mamu-ruski-seks-kino
13 2 1.10% http://pizzastolitsa.ru/kino-parnografiya-99
14 2 1.10% http://strizhkigoda.com/porno-foto-sperma-novye-eroticheskoe-video-onlajn
15 1 0.55% http://a7n.ru/druk-traxnul-mat-a-otprysk-snimal-na-videokameru
16 1 0.55% http://a7n.ru/foto-prekrasnyx-tolstenkix-popok
17 1 0.55% http://a7n.ru/glyadet-darom-strogoe-porno-videoincest
18 1 0.55% http://a7n.ru/glyadet-internet-porno-suprugu-traxaet-sosed
19 1 0.55% http://a7n.ru/kinolenty-retro-porno
20 1 0.55% http://a7n.ru/rossijskie-vzroslye-domoxozyajki

Top 15 of 615 Total User Agents
# Hits User Agent
1 473 3.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
2 357 2.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 327 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6
4 277 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 273 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 224 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
7 200 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 199 1.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
9 188 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.65 Safari/537.36
10 188 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
11 180 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.111 Safari/537.36
12 178 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
13 178 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
14 176 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.71 Safari/537.36
15 170 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.124 YaBrowser/14.10.2062.12521 Safari/53

Usage by Country for May 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12396 100.00% 10170 105.31% 317956 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21